• head_banner_02.jpg

אישורים נדרשים לתעשיית השסתומים.

1. אישור מערכת איכות ISO 9001

2. הסמכת מערכת ניהול הסביבה ISO 14001

3.אישור מערכת ניהול בריאות ובטיחות תעסוקתית OHSAS18000

4. אישור CE של האיחוד האירופי, הוראת כלי לחץ PED

איחוד מכס CU-TR

6. API(מכון הנפט האמריקאי) הסמכה

7.הסמכה של רמת בטיחות של SIL

8. אישור בדיקת אש

9.פליטה נמלטת הסמכת מבחן

אישור 10.ATEX הוכחת פיצוץ

11. בדיקת רמת הגנת IP (הגנת INGRESS)

12. רישיון ייצור ציוד מיוחד (אישור TS)

13. רישיון הסמכה לייצור ועיצוב ציוד לחץ גרעיני


זמן פרסום: 21-2-2022